Oplevering bouwterrein Grave aan Lidl

Medio mei wordt het bouwperceel aan de Mgr. Borretweg te Grave ter grootte van ca. 5.300 m² bouwrijp door Reggestede Projecten opgeleverd en overgedragen aan Lidl ten behoeve van de realisatie van een Lidl supermarkt ter grootte van ca. 1.750 m². Lidl zal de bouw zelf ter hand nemen.

Terug naar overzicht