Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 12-11-2018
 
1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Reggestede Projecten B.V. en alle bovenliggende en deelnemende entiteiten (hierna: Reggestede of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe Reggestede omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers, en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.reggestede.nl.

2. Contactgegevens Reggestede
Reggestede Projecten B.V.
Larenseweg 62
7241 CN  Lochem
0573 - 820 300
info@reggestede.nl
www.reggestede.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Reggestede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Naam (initialen, voornamen en achternaam)
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Gegevens ID-bewijs

4. Doel en grondslagen
Reggestede verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Reggestede uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en indien dit nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belagen van Reggestede of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen
Reggestede bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Reggestede te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Reggestede gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies en vergelijkbare technieken
Op de www.reggestede.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Verder worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden met uw toestemming geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Reggestede kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht.

Reggestede geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via www.reggestede.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

8. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door hiervoor een verzoek te sturen naar info@reggestede.nl of telefonisch via 0573 820 300. Reggestede zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging van uw gegevens
Reggestede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Reggestede.nl is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Reggestede zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reggestede verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Reggestede op via info@reggestede.nl.

10. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Reggestede behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.