Reggestede Projecten

In onze verstedelijkte gebieden is ruimte een schaars goed. Steeds meer commerciële partijen zien graag hun programma van eisen vertaald op de voor hun beste locaties. Deze locaties vragen daarom om een afgewogen (her)ontwikkeling met partijen die elkaar versterken.

Afgewogen qua invulling, lay-out en beeldkwaliteit. Kortom: maatwerk op locatie.
Locaties, die veelal niet goed bestemd zijn, vragen de medewerking van de gemeente en dienen te voorzien in een concrete behoefte.


Reggestede Projecten kent de vraag van (commerciële) partijen uit de markt en kan deze behoefte vanuit ervaring en onderzoek aantonen. Reggestede vertaalt deze behoefte naar het juiste programma van eisen, lay-out, beeldkwaliteit etc. en selecteert haar adviseurs en samenwerkende partijen met grote zorgvuldigheid.

In ons handelen staan integriteit en betrouwbaarheid centraal.